Integrale Visie Openbare Ruimte

Gemeente Venlo
Onze expertises
Gemeente Venlo | 2020 - 2021 | Venlo

Samen werken aan de kwaliteit van de openbare ruimte

De openbare ruimte heeft diverse functies. Denk hierbij aan recreëren, sporten en bewegen en mensen die elkaar ontmoeten. Daarnaast spelen onderwerpen als veiligheid, beheer, klimaat en biodiversiteit ook een rol. Daarom is voor de kwaliteit van de openbare ruimte belangrijk om deze integraal te bekijken. In opdracht van de gemeente Venlo heeft idverde Advies gewerkt aan de integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR). Advies verzorgde het proces en ondersteunde in de uitwerking van de IVOR.

Meer projecten voor Gemeente Venlo

Onze reis

Het proces dat we samen met de gemeente en bewoners hebben doorlopen beschouwen we als een reis. Onderweg hebben verschillende afdelingen van de gemeente belangrijke zaken in de koffer gestopt. De infographic laat duidelijk zien welke zaken onder andere in de koffer terecht zijn gekomen. De inhoud van de koffer is eveneens duidelijk weergegeven. Deze inhoud bestaat uit de hoofdvisie en ambities. Komende jaren wordt hier uitwerking aan gegeven. Het gehele proces is volledig digitaal doorlopen. Hierbij maakte we gebruik van ludieke sketches van de lokale theatergroep, vlogs van collega’s en middelen als een app en digitaal board om te brainstormen.

Onze bestemming

We openen de koffer, tijd om uit te pakken. We zien dat de koffer is gevuld met ambities, waaraan we samen de komende jaren integraal invulling gaan geven. Duidelijk is dat de kernwoorden gezondheid, leefbaarheid, toekomstbestendig, mobiliteit en samenwerking de basis vormen in de ambities. De ambities zij gekoppeld aan een zoneringskaart. Op deze wijze wordt duidelijk waar we ambities verder gaan uitwerken. Kortom een integraal proces dat voorsorteert op de Omgevingswet en waarin samenwerken, participatie als ambitie worden erkend.

Infographic - IVOR Venlo
“Aan de hand van onze reisgids gaan we als gemeente samen op weg naar de bestemming IVOR. IVOR staat voor Integrale Visie Openbare Ruimte gericht op de gemeente Venlo. De reis is net zo belangrijk als de bestemming. ” (Hedwig van Baalen, Technisch Specialist gemeente Venlo)

In gesprek met Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel

Duurzaamheid speelt steeds belangrijke rol bij het beheer en de kwaliteit van de openbare ruimte. Idverde Advies (toen nog BTL Advies) heeft NL Greenlabel gevraagd om de gemeente te ondersteunen bij het thema duurzaamheid en vergroening. Lodewijk Hoekstra (oprichter van NL Greenlabel en een expert op het gebied van de duurzame wereld) heeft hiervoor verschillende gebieden in de gemeente Venlo bezocht. In de video die hiervan is gemaakt is mooi te zien hoe duurzaam de gemeente Venlo al is en welke duurzame en groene kansen er allemaal zijn.