Opwaardering vijf A-locaties in gemeente Heerlen

Gemeente Heerlen
Onze expertises
Gemeente Heerlen | 2022 - 2023 | Gemeente Heerlen

Vergroenen en opwaarderen

Samen met de gemeente Heerlen heeft idverde Advies, vestiging Roermond een RAW-bestek met directieraming opgesteld voor het vergroenen en opwaarderen van vijf A-locaties in gemeente Heerlen. Tevens heeft idverde Advies de aanbestedingsbegeleiding verzorgd om samen met de gemeente de meest geschikte aannemer te kiezen om de projecten uit te voeren.

De locaties rotonde John F. Kennedylaan, rotonde Parallelweg in de Cramer, winkelcentrum Molenberg aan de Voskuilenweg, Welten omgeving Plusmarkt en Kasteel Hoensbroek zijn in beeld gebracht tijdens inventarisatierondes.

Na de inventarisatiefase is de basis gelegd voor de volgende stap, namelijk het opstellen van een gedetailleerd RAW-bestek, dat fungeert als het contractdocument voor het project. Voor elke specifieke locatie zijn afzonderlijke hoofdstukken opgesteld met een nauwkeurige omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden. Deze werkzaamheden omvatten o.a. het verwijderen van bomen en beplantingen, het verwijderen van gazon, gras- en kruidenvegetaties, het verwijderen van terreininrichtingen, het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden, grondwerkzaamheden zoals ontgraven, vervoeren, leveren en aanbrengen, het aanbrengen van nieuwe verhardingen en groenvoorzieningen. Ook zijn nieuwe terreininrichtingen zoals hekjes en landschapspoorten voorgeschreven in het RAW-bestek.

Op basis van het RAW-bestek is een directieraming opgesteld, die richting geeft voor de verwachte prijs van inschrijvers. Gemeente Heerlen heeft vervolgens een aantal aannemers uitgenodigd om in te schrijven voor de uitvoering van de werkzaamheden. Tijdens de meervoudige onderhandse aanbesteding heeft idverde Advies de gemeente ondersteund om een geschikte aannemer te selecteren die de vijf A-locaties zal gaan opwaarderen vanuit het opgestelde contractdocument.

Groen plantvak

Best performance

Onze opdracht is uitgevoerd volgens het ‘best performance’ principe, wat inhoudt dat de opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar beoordelen gedurende het project en als het project is afgerond. Het eindproduct is in een zeer kort tijdsbestek gerealiseerd en opgeleverd: op 13 oktober 2022 is het project gestart en in januari 2023 hebben we het product opgeleverd en in de markt gezet. Van beide kanten is het proces goed verlopen en was de samenwerking prettig. Frank Molin (Projectleider idverde Advies) vertelt: ‘’Tijdens de evaluatie ontvingen we een 10! We zijn hier erg trots op en kijken uit om in de toekomst nog meer mooie projecten met of voor gemeente Heerlen uit te mogen voeren.’’

Heeft u ook de wens om een RAW-bestek op te stellen of wilt u een update van uw bestaande bestekken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Frank Molin
Frank Molin

Senior projectleider Techniek & Beheer

T: 06 30 24 39 49
E: frank.molin@idverde.nl

“Het gevarieerd werk tussen stedelijk en landschappelijk groen met steeds weer nieuwe uitdagingen.”
Maik Gijsen
Maik Gijsen

Technisch Adviseur

T: 046 436 08 50
E: maik.gijsen@idverde.nl

“Groener denken, groener doen, groener leven.”
Al onze experts

Van grijs, naar groen:

Plantvakken vooraf opwaardering
Plantvakken na opwaardering
Maik Gijsen
Maik Gijsen

Technisch Adviseur, idverde Advies

Stel mij een vraag