Renovatie woonboulevard

vb&t Projectmanagement
vb&t Projectmanagement | 2016 - 2017 | Waalwijk

Groene kwaliteitsimpuls

In 2016 is idverde gevraagd om de renovatie en herinrichting van de buitenruimte van de woonboulevard rondom Piet Klerkx en Woonexpress in Waalwijk te realiseren. De uitstraling van de oudste woonboulevard van Nederland paste niet meer bij deze tijd en vroeg om een kwaliteitsimpuls.

Meer projecten voor vb&t Projectmanagement

Complete herinrichting in 2 fases

De complete herinrichting is in 2 fases uitgevoerd. Tijdens de eerste fase is de buitenruimte bij Piet Klerkx gerealiseerd. Hierbij heeft idverde het voorlopige ontwerp uitgewerkt naar een uitvoeringsontwerp. Daarnaast bestond deze fase uit engineering, grondwerk, het aanleggen van de riolering en overige civieltechnische werkzaamheden. Ook zijn er verschillende plantvakken met vaste planten en bomen aangebracht. In de tweede fase is de buitenruimte bij Woonexpress gerealiseerd.

Renovatie Woonboulevard 2

Werken in een bouwteam

Gedurende dit project is er gewerkt in een bouwteam. Het werken in een bouwteam zorgt ervoor dat de bouwtijd korter wordt, doordat er eerder kan worden gestart. Er hoeft geen aanbesteding te worden georganiseerd en er hoeven geen bestek en tekeningen te worden opgesteld. Het bouwteam bestond uit:

  • Vb&t Projectmanagement: procesbewaking namens de klant
  • idverde Advies: technische uitwerking schetsontwerp
  • idverde Realisatie: herinrichting buitenruimte
  • Gubbels: infrastructuur
  • Mandemakers transport

Eindresultaat

Eind 2017 is het totale project opgeleverd. Een bijzonder project waar veel civieltechnisch werk is gecombineerd met een groene inpassing van vaste planten en bomen. Mede door de groene inrichting is er een rustige, toegankelijke en overzichtelijke woonboulevard ontstaan met een moderne en onderscheidende uitstraling.

Andre Hingstman
André Hingstman

Vestigingsmanager, idverde Realisatie

Stel mij een vraag