Zorgconcept

Het belang van gezond groen

In de zorg draait het om het welzijn en de gezondheid van mensen. De omgeving speelt hierbij een grote rol. Uit diverse wetenschappelijke studies blijkt dat groen bijdraagt aan een sneller herstel van patiënten en een kortere behandelduur. Als de omgeving op de juiste wijze is ingericht, zorgt groen niet alleen voor een gezonder, maar ook een aangenamer leven. Zeker van mensen in de langdurige (verpleeg)zorg. Mensen worden beter en gelukkiger van groen.

Gezond groen doet meer dan u denkt:

  • Afleiding van de dagelijkse zorgen
  • Minder pijn
  • Minder stress
  • Minder zware medicijnen nodig
  • Snellere genezing
  • Kortere behandelduur
  • Waardestijging van het vastgoed
  • Duurzame omgeving

Alle positieve effecten in één zorgconcept

Alle positieve effecten van groen hebben wij als groenexperts in ons zorgconcept gebundeld. Hierin hebben we alle mogelijkheden van gezond groen naar praktische oplossingen vertaald. Op deze manier zorgen we dat groen rondom uw zorglocatie(s) daadwerkelijk zorgt voor ontspanning, afleiding, veiligheid, verbinding, geluidreductie, fijne geuren en kleuren, luchtzuivering en stressvermindering. In ons zorgconcept is ook nadrukkelijk participatie van bewoners van zorgcomplexen opgenomen, denk aan: een pluktuin, meewerken tijdens onderhoudsbeurten van idverde Realisatie of een toegankelijke moestuin op hoogte.

Schema zorgconcept

Groen voor later

Ons zorgconcept is zo opgesteld dat u op elk moment kunt aanhaken. Vanuit alle werkdivisies van idverde NL werken experts met het zorgconcept. Dit geeft u de garantie dat onze kennis ook altijd voor u beschikbaar is. We ondersteunen bij het maken van strategische visies en plannen én staan aan uw zijde met de praktische uitvoering, specialistisch werk en het onderhoud. Welke vorm u ook kiest, we denken strategisch en thematisch mee in uw vraagstukken.

Bundeling kennis en kunde

Ons zorgconcept komt voort uit een bundeling van kennis en kracht van idverde Realisatie, idverde Advies en idverde Bomendienst. Hierdoor kunnen wij u in het hele proces van dienst zijn. Van visie en ontwerp tot en met aanleg en meerjarig onderhoud. Uw succes wordt sowieso vergroot door deze nauwe samenwerking. Uiteraard helpt het ook als u ons in een zo vroeg mogelijk stadium aanhaakt. Zo weet u immers zeker dat over alles is nagedacht en de juiste voorbereidingen zijn getroffen voor gezond groen.

Zorgconcept idverde

Wilt u meer weten over ons zorgconcept? Download dan onze leaflet.

Download brochure
brochure-zorgconcept-idverde-lrg@2x

Het zorgconcept in de praktijk

Het Wereldhuis
Boxtel
Haarensteyn
Haaren
Het Buitenhuis
Esch

Wilt u meer weten over ons zorgconcept?

Brochure Groener zorgen

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden voor uw ziekenhuis, zorginstelling of zorgcomplex? Download dan onze brochure Groener zorgen.

Download brochure
Groener-Zorgen