• Home
  • Projecten
  • Klimaatadaptief beplantingsplan voor herinrichting stationsgebied Beek-Elsloo

Klimaatadaptief beplantingsplan voor herinrichting stationsgebied Beek-Elsloo

Provincie Limburg
Onze expertises
Provincie Limburg | 2022 - 2023 | Beek en Elsloo

Klimaatadaptieve herinrichting

De omgeving van station Beek-Elsloo krijgt in aankomend jaar een flinke opwaardering. Er wordt zowel aandacht besteedt aan de beleving, het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom de overweg en het vergroten van de toegankelijkheid van het station voor trein- en busreizigers. Een juiste (groen)inrichting van de openbare ruimte helpt hierbij.

In opdracht van provincie Limburg heeft idverde Advies in samenwerking met gemeente Beek en gemeente Stein een garantiebestek ‘herinrichting groen stationsomgeving Beek-Elsloo’ opgesteld. ‘’Daarbij hebben we het bijbehorende groenplan en beplantingsplan voor het stationsgebied verbeterd,’’ vertelt Frank Molin (projectleider bij idverde Advies). De beplantingskeuze is afgestemd op de omgeving en er is rekening gehouden met de gebruiksfunctie van het groen. In mei 2023 zijn de plannen akkoord bevonden. Als alles volgens planning verloopt start de realisatie van de stationsomgeving in 2024.

Aanpassingen huidig groenplan stationsgebied

In het groenplan van gemeente Beek en gemeente Stein, stonden een aantal plantsoorten ingetekend die niet goed passen bij de omgeving, waardoor het groen minder goed groeit, meer onderhoud nodig heeft en minder stevig is als mensen er bijvoorbeeld door heen lopen, wanneer ze de trein moeten halen. idverde Advies heeft vervolgens een nieuw assortimentsvoorstel gedaan en gekeken waar nog meer waarde toegevoegd kan worden.

De focus ligt op een klimaatadaptieve aanpak, waarbij de juiste beplanting en indeling een cruciale rol speelt. Molin, benadrukt het belang van biodiversiteit en beleving. “De herinrichting gaat verder dan standaardgroen. Verschillende soorten planten en bomen zijn gekozen om jaarrond bloei te garanderen, wat bijdraagt aan de beleving van omwonenden en reizigers. De geuren en kleuren van de beplanting trekken meer insecten en vogels aan, waardoor het goed is voor de biodiversiteit.’’

Juiste inrichting zorgt voor goede levensloop van bomen

De beplantingskeuze omvat verschillende soorten die goed passen in de omgeving. Denk o.a. aan de judasboom, eenstijlige meidoorn en gewimperde linde. Meerstammige heesters, waaronder wintersneeuwbal en toverhazelaar, zorgen voor diverse bloeimomenten. Samen met de kruidenmengsels, grasmengsels, siergrassen, bloembollen, gewone heesters, hagen en vaste planten verrijkt het groen de omgeving.

De cruciale factor is de levensloop van de beplanting. Door een zorgvuldig ontwerp, waarin rekening is gehouden met de kabels en leidingen, boomkroon en de levensloop van de bomen, zijn de plantvakken van de bomen vergroot. Hierdoor kunnen ze uitgroeien tot volwassen bomen

Stationsgebied Beek-Elsloo

Onderhoud

idverde Advies heeft de gemeentes geadviseerd om het frequentiebestek aan te passen naar een garantiebestek. In dit contract is de juiste nazorg voor het groen opgenomen. Je gebruikt de kracht van de markt om het onderhoud te plegen. Het advies is door de gemeenten opgevolgd. Molin: ‘’We denken graag verder dan de standaard.”

Betere biodiversiteit en meer beleving

Het klimaatadaptieve beplantingsplan illustreert hoe gebiedsontwikkeling en een groene invulling hand in hand kunnen gaan. Met oog voor biodiversiteit, duurzaamheid en beleving wordt het stationsgebied Beek-Elsloo niet alleen veiliger en toegankelijker, maar ook aangenamer en groener voor omwonenden en reizigers. Molin: ‘’Met onze ruime ervaring in beplantingsplannen en groen zorgen wij voor een leefomgeving die bestand is tegen bijvoorbeeld hittestress en wateroverlast.’’

Yves Beckers, technisch manager namens Provincie Limburg: ‘’idverde Advies heeft op een prettige en professionele manier bijgedragen aan het tot stand komen van dit beplantingsplan’’
Frank Molin
Frank Molin

Senior projectleider Techniek & Beheer, idverde Advies

Stel mij een vraag