Nieuws
15 november 2017

Alle experts verzamelen

Alle experts verzamelen

Een project tot een gezamenlijk succes maken omdat twee nu eenmaal meer weten dan één. Je deskundigheid kunnen inbrengen om zo de kwaliteit niet alleen te kunnen garanderen, maar ook te vergroten. De voorbereidingsfase verkorten en zekerheid geven over technische en financiële haalbaarheid van wensen en eisen. Dit zijn zo maar enkele voordelen voor het werken in een bouwteam. Een contractvorm waarbij alle partijen in het beginstadium samen aan tafel zitten om het gewenste eindresultaat te behalen.

Piet Klerkx, fase 2 Woonexpress, Waalwijk

Het project omvat de complete herinrichting van de woonboulevard rondom de Woonexpress in Waalwijk, waarmee een behoorlijke kwaliteitsimpuls wordt gerealiseerd. De reden om te kiezen voor een bouwteam is omdat Piet Klerkx heel erg tevreden was over de kwaliteit van fase 1 (zie foto) en hierdoor veel vertrouwen in ons had om samen op te trekken naar fase 2. Het werken in een bouwteam zorgt ervoor dat de bouwtijd korter wordt, doordat er eerder kan worden gestart. Er hoeft geen aanbesteding te worden georganiseerd en er hoeven geen bestek en tekeningen te worden opgesteld.

Piet Klerkx, fase 1 Woonexpress, Waalwijk
Piet Klerkx, fase 1 Woonexpress, Waalwijk

De basis voor de tweede fase is een schetsontwerp van Leenders architecten. Het bouwteam bestaat uit: vb&t Projectmanagement, BTL Advies, vestiging Oisterwijk, Gubbels, Mandemakers Transport en BTL Realisatie, vestiging Haaren.

BTL Advies verzorgt de technische uitwerking van het schetsontwerp en stelt de werktekeningen op. Gubbels is aangeschoven voor specifieke kennis op het gebied van infra. VB&T bewaakt het gehele proces namens de klant en BTL Realisatie bewaakt de kwaliteit en brengt kennis in op het gebied van de totale herinrichting van het buitenterrein.

"Door de snelle en vakkundige vertaling van het schetsontwerp naar het definitieve ontwerp zijn tijd en kosten bespaard, maar zijn ook eventuele tegenvallers in de uitvoering zo veel mogelijk beperkt." Sander Scheepers Partner | Projectmanager, vb&t Projectmanagement

Gemeente Ede, Kernhem B Oost

Kernhem Oost is een nieuwbouwwijk in Ede welke sinds 2010 wordt uitgebreid. Een deel van Kernhem (waaronder de ecozone) hebben wij in opdracht. Samen met Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek en Gemeente Ede neemt vestiging Utrecht deel aan dit bouwteam. BTL werkt mee aan het maken van het werkbestek (groenonderdeel), de realisatie en het onderhoud van al het groen.

Gemeente Almere-Haven, groot onderhoud De Werven

Twee jaar geleden besloot de gemeente dat een van de oudste woonwijken in Almere Haven: De Werven, toe was aan nieuw elan. De woonwijk wordt in vier jaar tijd gerenoveerd zodat er de komende 25 jaar geen groot onderhoud meer hoeft plaats te vinden. Samen met Dusseldorp en de gemeente Almere neemt vestiging Utrecht deel aan dit bouwteam. Wij voeren hier alle groenwerkzaamheden uit, zijn betrokken bij het ontwerp, verzorgen de realisatie en blijven tot 2020 betrokken bij het onderhoud.

"Door in een bouwteam samen te werken en door de interactie met bewoners kunnen wij de kwaliteit in dit project de boventoon laten voeren." Paul Bonekamp Projectleider, Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek
1380x300-klantenservice 2

Stel mij een vraag

Laatste nieuws

Meer nieuws