Nieuws
20 december 2018

Belevingsinformatie inwinnen!

De publieke buitenruimte heeft ontzettend veel invloed op onze gemoedstoestand. Zo kan het lopen door een natuurlijk park een prettig gevoel oproepen, terwijl het zelfde park in de nacht met storm een onbehagelijk gevoel geeft. Waarom wordt er dan toch vaak alleen gestuurd op beeldkwaliteit? Op hoe iets er fysiek bij ligt? En niet op wat gebruikers daarvan vinden, of hoe zij dit beleven?

Het belang van sturen op beleving in beheer en inrichting wordt steeds vaker erkend. Naast het al eerder ontwikkelde belevingsonderzoek, is BTL Advies bezig met de ontwikkeling van een belevingsschouw. De belevingsschouw richt zich op het cyclisch beheer in de openbare ruimte. Een unieke methode om de belevingswaarde van het dagelijks beheer in de openbare ruimte te meten en te verhogen.

Belevingsonderzoek themas_1080
171025_kaart levensloop langeland

Belevingsonderzoeken

Al jaren geven de beheeradviseurs van BTL Advies beleving een serieuze rol te in de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Beleving en gebruik moeten de inrichting en het beheer gaan sturen, in plaats van andersom. Vanuit deze overtuiging voeren we belevingsonderzoeken uit die als input dienen voor beleid en beheerplanning.

Recent heeft BTL Advies 4 belevingsonderzoeken uitgevoerd in verschillende gebieden. Het geeft de gemeentes een compleet beeld van de actuele staat van de wijk, op aspecten als veiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid. Hierbij wordt de mening van de inwoners gestaafd aan een uitgebreide en objectieve dataset. Met de resultaten van dit onderzoek als uitgangspunt stemmen gemeentes haar maatregelen veel beter af op de beleving van bewoners.

Belevingsschouw

De belevingsonderzoeken zijn voornamelijk gericht op de inrichting van de openbare ruimte en hebben een projectgerichte aanpak met een duidelijk begin en eind. Daarom zijn we nu ook bezig met het ontwikkelen van een methode die belevingsinformatie genereerd waarmee het continue proces van kwaliteitsverbetering in het dagelijks beheer wordt geborgd.

De schouw geeft inwoners de kans om de gemeente te laten inzien hoe zij de openbare ruimte beleven. Uit de belevingsschouw zijn maatregelen af te leiden, zodat er kan worden bijgestuurd in het dagelijks beheer van de openbare ruimte. Naast het meten volgens beeldkwaliteit geeft deze nieuwe methode een totaalbeeld van een situatie in de openbare ruimte, zo kan er efficiënt en adequaat gehandeld worden in het belang van de inwoners. De belevingsschouw wordt momenteel in samenwerking met een gemeente getest en doorontwikkeld.

171025_kaart levensloop langeland

Met de veranderingen van de rol als ambtenaar, speelt deze methode in op de beleving van de inwoners. Beleving van de openbare ruimte staat steeds hoger op de agenda, daarom geeft de belevingsschouw de gemeente handvatten om te sturen op het dagelijks beheer in de openbare ruimte.

171025_kaart levensloop langeland

Stel mij een vraag

Laatste nieuws

Meer nieuws