Nieuws
Meggie Olijslagers - 2
Meggie Olijslagers

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland
T: 06 23 93 51 58

02 mei 2018

Groene etalages als welkom voor Floriade 2022

Het lijkt nog ver weg, maar de Floriade 2022 begint nu al vorm te krijgen. In aanloop naar dit internationale evenement, slaan Branchevereniging VHG, de gemeente Almere, de provincie Flevoland, Staatsbosbeheer, Aeres Hogeschool en het Wellantcollege de handen ineen om niet alleen te laten zien, maar ook aan te tonen wat de waarde van groen is. BTL is ook partner en initiatiefnemer voor de etalage Groen & Water.

Foto’s: Branchevereniging VHG

Groen & …

Met het ontplooien van verschillende groene acties in het gehele land, ontstaan de komende jaren zes groene linten. Vanuit verschillende provincies vinden zij allemaal hun weg naar een groene ‘etalage’ in Almere, zowel op één van de belangrijkste toegangswegen naar de Floriade als op het Floriadeterrein zelf.

“De eerste etalage heeft als thema biodiversiteit en wordt een groen markant en informatief object, dat bijdraagt aan bewustwording over Growing Green Cities (de gezonde groene steden): het thema van de Floriade 2022.”(bron, 30-05-2018)

Groene etalages, Floriade 2022
© Branchevereniging VHG - De groene etalages
Groene etalages, Floriade 2022
© Branchevereniging VHG - Groen & Water

… Biodiversiteit, water, energie, gezondheid, economische waarde en luchtkwaliteit

Nederland kleurt zo de komende tijd steeds groener. In maart is gestart met de aanleg van het eerste (bijen)lint, leidend naar de etalage Groen & Biodiversiteit. Aan het einde van dit jaar moeten de eerste vier etalages gereed zijn.

BTL neemt het initiatief voor de etalage Groen & Water. Dit lint start in waterprovincie Zeeland om zich daarna een weg naar boven te kronkelen richting Almere. Op dit lint staan diverse acties centraal waarbij de waarde van groen bij het bestrijden van wateroverlast in stedelijk gebied wordt aangetoond. Op onze website en in onze nieuwsbrieven leest u de komende tijd meer over de acties.

Onderzoek

Groene hogere opleidingsinstituten, Aeres Hogeschool en het Wellantcollege, gaan gedurende het project praktijkgericht onderzoek verrichten. Zij maken de bijdrage van de verschillende groene linten en etalages aantoonbaar. Tijdens de Floriade is meer informatie te vinden over de etalages in de Innovatiewerkplaats van provincie Flevoland.

Meggie Olijslagers - 2
Meggie Olijslagers

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland

T: 06 23 93 51 58
E: meggie.olijslagers@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws