Persbericht
Meggie Olijslagers - 2
Meggie Olijslagers

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland
T: 06 23 93 51 58

27 december 2017

Onderhoud groen Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft vrijdag 22 december twee contracten getekend met twee aannemers voor het onderhoud van de zogeheten droge infrastructuur in de haven. Het gaat om het onderhoud van de wegen in de haven en de verschillende groenvoorzieningen. Na een aanbesteding kwam aannemer Van Gelder als beste naar voren voor de weginfrastructuur. De groenvoorzieningen zullen door BTL worden onderhouden. Beide contracten zijn voor 2 jaar gesloten, met de nadrukkelijke wens om daarna voor 8 jaar te verlengen. In totaal betreft het opdrachten over de eerste 2 jaar van ruim 14 miljoen euro.

Van links naar rechts: Leendert Ripping directeur Aannemingsmaatschappij Van Gelder, Ronald Paul directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken (COO) en Olaf Janssen algemeen directeur van BTL.
Van links naar rechts: Leendert Ripping directeur Aannemingsmaatschappij Van Gelder, Ronald Paul directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken (COO) en Olaf Janssen algemeen directeur van BTL.

De haven van Rotterdam wordt beheerd door het Havenbedrijf Rotterdam. Naast de diverse haventerreinen, kades en waterwegen zijn er op alle duizenden hectare grond ook veel infrastructurele voorzieningen aangebracht, onder meer wegen, leidingstroken en verschillende groenvoorzieningen en natuur. Deze worden door het Havenbedrijf onderhouden, waarbij de werkzaamheden worden uitbesteed aan aannemers.

Voor de nieuwe onderhoudscontracten heeft het Havenbedrijf gebruik gemaakt van een andere manier van aanbesteden, de zogeheten ‘best value procurement’. Daarbij is het bijzondere dat voor de eerste 2 jaar is gekozen voor de traditionele RAW-aanbesteding, om daarna over te stappen naar een prestatiecontract.

Ronald Paul (COO Havenbedrijf): “Dit jaar is Nederland voor de 6e keer op rij door het World Economic Forum uitgeroepen tot land met de beste haveninfrastructuur te wereld. We zijn dan ook verheugd dat we voor het onderhoud daarvan twee goede partners hebben kunnen selecteren die met ons mee willen gaan in een vernieuwende manier van aanbesteden die van beide kanten moet leiden tot goede samenwerking.”

Meggie Olijslagers - 2
Meggie Olijslagers

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland

T: 06 23 93 51 58
E: meggie.olijslagers@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws