Nieuws
Mark van Oorschot 244x244
Mark van Oorschot

Adviseur Ecologie, idverde Advies
T: 073 205 11 00

19 april 2018

Japanse duizendknoop en andere exoten, een welvaartsprobleem

Invasieve exoten, het is een term die de laatste jaren meer en meer voorkomt. Door toenemende internationale handel en toerisme worden planten en dieren vanuit verre landen naar Nederland geïmporteerd. Hierbij komt het geregeld voor dat deze soorten ontsnappen of worden uitgezet in de natuur. Sommigen weten te overleven en door het gebrek aan natuurlijke vijanden kunnen zij zich snel vermenigvuldigen en verspreiden. Voorbeelden hiervan zijn Amerikaanse vogelkers, halsbandparkiet, Amerikaanse rivierkreeft, watercrassula en reuzenberenklauw. Een andere plant, die zich heeft ontwikkeld tot een landelijk probleem is de Japanse duizendknoop.

Ecologische en economische schade

De Japanse duizendknoop is een Aziatische plant uit de duizendknoopfamilie en een invasieve exoot. Naast grote ecologische schade is deze plant ook in staat om economische schade aan te richten. De plant heeft zo’n grote groeikracht dat hij door asfalt heen breekt. Ook ondergronds zorgen de wortels van de Japanse duizendknoop voor schade door verdrukking van kabels en leidingen. Daarnaast blijkt de plant ook nog eens lastig te bestrijden. De kleinste delen van de plant kunnen zich ontwikkelen tot een nieuwe volwaardige plant. Hierdoor zijn grondverzet en maaiafval twee van de belangrijkste verspreidingsmanieren van de plant. Onder overheden en bedrijven begint het besef nu steeds meer te komen dat deze plant negatieve effecten heeft.

Bestrijding is maatwerk

Inmiddels zijn diverse bestrijdingsmethoden getest met uiteenlopende resultaten. Glyfosaat (Roundup) is een chemisch bestrijdingsmiddel dat effectief lijkt te werken. Echter, deze bestrijdingsmethode is lastig toepasbaar door de wetgeving. Overheden, en BTL, willen chemische bestrijding zo veel mogelijk vermijden. Alternatieve geteste methoden zijn onder andere: intensief maaien, afdekken, heet water, begrazen en Ultima (een biologisch bestrijdingsmiddel). Geen enkele methode is dé oplossing om Japanse duizendknoop te bestrijden. Ook is niet iedere methode altijd toepasbaar. Per locatie en situatie is daarom maatwerk nodig om de Japanse duizendknoop te beheersen en bestrijden. Naast het bestrijden is het voorkomen van verspreiding minstens zo belangrijk. Het is van belang dat aannemers en andere betrokkenen worden ingelicht over de problematiek rondom de Japanse duizendknoop en hoe hiermee kan worden omgegaan.

Nutsbedrijven leggen regelmatig nieuwe leidingen. Zij zijn vaak niet op de hoogte van de risico's van de Japanse duizendkoop. Verspreiding van de plant is een onbedoeld gevolg.
Nutsbedrijven leggen regelmatig nieuwe leidingen. Zij zijn vaak niet op de hoogte van de risico's van de Japanse duizendkoop. Verspreiding van de plant is een onbedoeld gevolg.

Regulier groenbeheer

BTL vindt dat de beheersing van exoten onderdeel hoort uit te maken van het regulier groenbeheer. In veel contracten is dat op dit moment nog niet gewaarborgd. BTL Advies kan overheden en terreinbeherende organisaties ondersteunen bij het beheersen en bestrijden van de Japanse duizendkoop. Bij het in kaart brengen van de plant op uw terreinen, het opstellen van een werkplan, het creëren van bewustzijn bij de risicogroepen (aannemers, nutsbedrijven, burgers en overheden) en een protocol opstellen voor de buitendienst, zodat deze de Japanse duizendkoop tijdig kan herkennen en melden.

Mark van Oorschot 244x244
Mark van Oorschot

Adviseur Ecologie, idverde Advies

T: 073 205 11 00
E: mark.v.oorschot@idverde.nl

“De natuur biedt inspiratie voor innovatie.”

Laatste nieuws

Meer nieuws