Nieuws
09 april 2018

Nazorg; één procent is het maximum

Nazorg doe je goed of doe je niet! Dat is onze stellige mening en wij streven naar een jaarlijks uitvalpercentage van minder dan 1 procent. De afgelopen jaren zijn we hierin geslaagd, ook in 2017. Sterke fluctuaties in temperaturen en weertype maken dat wij vanaf het begin tot aan het einde van het groeiseizoen alert moeten zijn. Hoe wij dat doen? Lees meer …

Goede nazorg voorkomt uitval

De titel zegt genoeg, dit is een heldere doelstelling en gelukkig weten we die elk jaar weer waar te maken. Om ons heen zien we natuurlijk dat goede nazorg op bomen niet vanzelfsprekend is, terwijl nazorg, mits goed georganiseerd en uitgevoerd, juist veel oplevert. Hoevéél is afhankelijk van veel factoren, daarom blikken we aan het einde van een jaar altijd terug om daarmee verbeterpunten voor het komende seizoen te bepalen en die te implementeren in onze aanpak.

Gevolgen van de weersextremen in 2017

Het was een warm zonnig jaar, maar gemiddeld aan de natte kant. Vooral het Noorden, Midden en Westen van het land waren natter dan normaal. De droogste maanden waren mei en juni, waarbij in mei extreme temperaturen voorkwamen. Juli en september waren juist de natste maanden.  De overige maanden waren normaal, maar wisselvallig. Door de relatief natte periode in de zomer en het najaar zijn de gevolgen van de zeer droge meimaand beperkt gebleven. Na intensief water geven in het begin van het nazorgseizoen is er de maanden augustus en september op een enkele locatie zelfs te veel regen gevallen, waardoor we de groeiplaatsen moesten droogpompen om afsterven van wortels te voorkomen. Zo zie je maar, een alerte houding is essentieel!

Nazorg loont

En die alertheid levert dan ook wat op. Het aanslagpercentage over 2017 lag op 99%, dus de inboet is zeer beperkt gebleven. Dat percentage geldt zowel voor kwekerijbomen als voor verplante bomen. Dat geeft maar weer aan dat verplanten van oudere bomen, mede door goede nazorg, zeker de moeite waard is!

Aanpak 2018

Gemiddeld genomen worden bomen vier keer per seizoen gecontroleerd door een boomtechnisch adviseur (ETT). Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een zuurstofmeter en vochtmeter om objectieve waarden te hebben om op te sturen. Daarnaast is het moment van water geven veelal ook nog een extra controlemoment.

Eerstejaars bomen hebben de meeste aandacht nodig. Deze bomen hebben vaak een verplantschok, ongeacht of ze van de kwekerij komen of verplant zijn. Daarom krijgen deze bomen bij de start van het seizoen een extra mestgift. De eerstejaarsbomen worden extra intensief (tweewekelijks) gecontroleerd op hun vochtbehoefte. Tweedejaarsbomen hebben zich reeds gesetteld in de bodem en uit ervaring blijkt dat een driewekelijkse controle op hun vochtbehoefte voldoende is. In de navolgende seizoenen bouwen wij de intensiteit van controle en water geven verder af om de boom ook te laten wennen aan de omstandigheden van zijn groeiplaats. Mestgift en onnodig watergeven in deze jaren kunnen de ontwikkeling van de bomen averechts beïnvloeden.

Waar we extra op inzetten in 2018 is het digitaal opnemen van nazorginformatie en het communiceren met onze klanten. Nog intensiever houden wij u over de voortgang van de nazorg en uw bomen op de hoogte.

Feiten en cijfers

  • 1.901 bomen in nazorg in 2017
  • 98,5% aangeslagen (in 2016 98,2%)
  • 422 bomen verplant
  • 1.479 kwekerijbomen geplant
nazorg, bomen

Stel mij een vraag

Laatste nieuws

Meer nieuws