Nieuws
20 juli 2018

Nieuwe uniforme monitoringssystematiek voor essentaksterfte

In 2012 begon BTL Bomendienst met monitoring van essentaksterfte in Nederland. In samenwerking met internationale deskundigen werd gewerkt aan een objectieve systematiek. Onze specialisten kwamen er al snel achter dat de veelal gehanteerde indelingsklassen van ‘zwaar’, ‘licht’ en ‘matig’, onvoldoende inzicht gaven voor zowel wetenschappers als boombeheerders.

In navolging van BTL Bomendienst en de inmiddels diverse aangesloten gemeenten worden in Nederland steeds meer opnames gedaan naar essentaksterfte. De aanpak is echter divers, waardoor er, bij gemeenten, al lange tijd behoefte is aan één standaard methode. Samen met een aantal partners is kennis uitgewisseld, zodat de nieuwe en uniforme methodiek door de diverse partijen op de juiste wijze kan worden uitgevoerd. BTL Bomendienst past op dit moment de nieuw ontwikkelde methodiek in Nederland toe.

Bijna 20.000 essen

De meerwaarde van opname volgens een standaard methode is dat er gegevens eenduidig kunnen worden opgenomen. Op dit moment voert Bomendienst onder andere de volgende monitoringen uit:

  • G-Amsterdam, 4.600 essen
  • G-Amersfoort, 7.200 essen
  • Lelystad, ongeveer 8000 essen
essentaksterfte, ets

Omvormings- en beheerplan

De nieuwe systematiek garandeert niet dat essentaksterfte op de juiste wijze wordt geïnterpreteerd en geregistreerd. Dat vereist nog altijd ervaring en deskundigheid, en omdat enkel het opnemen van gegevens onvoldoende is, gebruiken we deze methodiek om een omvormingsplan en een beheerplan voor de komende jaren op te zetten. De aanwezigheid van essentaksterfte zorgt voor hogere beheerkosten. Door het toepassen van de methodiek krijgt een boombeheerder inzichtelijk wat de huidige staat is van het essenbestand en kan op basis daarvan inschattingen maken waar en hoe er ingegrepen dient te worden.

Trends en oorzaken

In de tweede plaats kunnen de verkregen monitoringsgegevens gebruikt worden om landelijke vergelijkingen te maken en daarmee op zoek te gaan naar trends en mogelijke oorzaken van de mate van aantasting. We zien momenteel namelijk grote verschillen in aantastingspatronen zelfs op locatieniveau. Het is daarom erg interessant en waardevol voor boombeheerders om te weten waar men problemen kan verwachten en of er mogelijk een oplossing is om essentaksterfte te beheersen. De kennis en ervaring die BTL Bomendienst heeft opgedaan is daarmee zeer waardevol en kan door u worden ingezet voor een integrale aanpak van deze aantasting.

Wilt u meer weten over de methodiek of heeft u behoefte aan opleiding van uw medewerkers neem dan contact met ons op!

essentaksterfte, ets

Stel mij een vraag

Laatste nieuws

Meer nieuws