Persbericht
27 mei 2021

Subsidie voor samenwerkingsproject Curio

Impuls voor opleiden personeel stedelijke vergroening

De afgelopen jaren is veel aandacht voor een groene leefomgeving in de stad. Het gaat dan om de positieve effecten op het welbevinden van mensen die er wonen en werken. Ook de gemeente Breda zet actief in op het realiseren van groen in de stad. Hierdoor is grote behoefte aan meer en innovatief opgeleid groenpersoneel. Beroepsopleider Curio is al eerder actief op deze trend ingesprongen. Zij heeft nu het initiatief genomen om in een publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS) het groenonderwijs beter aan te sluiten op de groensector van regio West-Brabant. Dat moet resulteren in het opleiden van meer studenten. Maar ook docenten worden bijgeschoold.

Grote moeite personeel te vinden voor werkgevers groensector

De vraag naar onder meer hoveniers, groenvoorzieners en boomverzorgers in West-Brabant stijgt. Jaarlijks ontstaan er in de regio om en nabij de 500 vacatures in de groensector en werkgevers geven aan grote moeite te hebben om deze vacatures te vervullen. Bijna de helft van de hoveniersbedrijven en werkgevers in de groenvoorziening kampt met problemen als gevolg van personeelstekort. Met de toenemende vraag naar groenpersoneel binnen de stedelijke transitie wordt dit personeelstekort naar verwachting nog groter.

De stedelijke vergroeningsmissie van de regio, en vooral Breda, vraagt niet alleen om meer personeel. Er is ook behoefte aan aanvullend opgeleide groenmedewerkers. Van studenten en werknemers op dit gebied wordt namelijk verwacht dat zij beschikken over innovatieve, cross-sectorale kennis en vaardigheden. Naast kennis van groen moeten ze beschikken over kennis op thema’s als klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit.

Binnen de stedelijke omgeving is het bovendien van belang dat studenten inzicht krijgen in de relatie tussen deze groene omgeving enerzijds en haar inwoners anderzijds. Dit vraagt om sector-overstijgende samenwerkingen waarbij conceptueel denken en goede communicatietechnieken centraal staan. Het huidige mbo-onderwijs dient hiernaar aangepast te worden.

Naast opleiden van studenten worden ook docenten bijgeschoold

In het nieuwe project spelen de werkgevers een nadrukkelijke rol. Zij vertalen de wensen en eisen die nodig zijn om te werken aan stedelijke vergroening naar concrete lespakketten. Dit doen ze samen met de docenten van de groene opleidingen van Curio. De gemeente Breda heeft voor de toekomst al veel praktische projecten beschikbaar. De studenten en docenten kunnen hier samen met de bedrijven dus al leren in de praktijk.

In het samenwerkingsproject zitten naast Curio en de gemeente Breda, Donkergroen, idverde, Van Helvoirt Groenprojecten, Brouwers Groenaannemers, brainstorm en concept en Green Revolution.

Subsidie van 1,1 miljoen uit Regionaal Investerings Fonds

Voor het project is een overheidssubsidie van 1,1 miljoen euro beschikbaar voor de komende 4 jaar. Deze subsidie is in het leven geroepen om de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers te stimuleren. Als het plan hieraan voldoet en bijdraagt aan maatschappelijk welzijn, leven lang leren en ontwikkelen van onderzoekend vermogen draagt de overheid voor een derde deel bij aan de projectbegroting.

Opleiding Urban green development draagt bij aan stedelijke vergroening

Begin dit schooljaar is Curio al gestart met de opleiding Urban green development. Deze staat geheel in het teken van de stedelijke vergroening in de samenleving. Om het goede voorbeeld te geven is de gevel van het gebouw van de opleidingen aan de Frankenthalerstraat voorzien van een groene gevel.

Paul de Beer opende stelde deze een aantal maanden geleden enthousiast in gebruik. Hij was enthousiast over het initiatief van Curio: “Klimaatverandering speelt al langere tijd. Over 30 jaar woont naar verwachting ook nog eens een groter deel van de bevolking in de stad. Daar moeten nu op anticiperen om het daar leefbaar te houden. Met bijvoorbeeld groene gevels kunnen we toekomstige veranderingen voor blijven. Deze opleiding draagt bij om met gekwalificeerde vakmensen onze beleidsplannen en de groene inrichting van steden uit te kunnen blijven voeren.”

De samenwerkingspartners hebben hun handtekeningen gezet voor de start van het vergroeningstraject.
idverde Realisatie, vestiging Roosendaal
Omslag

Stel mij een vraag

Laatste nieuws

Meer nieuws